Tag: SU

Indkomstkontrol – Du skal betale SU tilbage

Det er bare en nederen besked at få lige som man har besluttet at flytte – hvilket jo er dyrt… Heldigvis var det ikke så meget endda kun 328 kroner og ikke nogen rater jeg ikke har været berettiget til – men det er var lidt trist at få at vide alligevel. Specielt fordi jeg har gjort så meget i løbet af sidste år for at undgå det. Men man ved selvfølgelig ikke hvor grænsen er før man har overtrådt den 😛

Læs mere

Endnu en lejeforhøjelse

I de snart 5 år jeg har boet på Kampsax Kollegiet i Lyngby styret af PKS har lejen stiget hvert eneste år. Nogen år endda flere gange. Fra 1. august 2003 til første august er den samlede husleje steget med mere end 27%, hvilket jeg syntes er en stor stigning – jeg er ikke klar over om det strider imod nogen regler eller noget i den retning. For at gøre det mere overskueligt vil jeg da komme med nogle tal-eksempler. 1/8 2003 kostede det 1739 kroner om måneden, fra den 1/8 2008 koster det 2117 kroner om måneden. Det vil sige at på 5 år er huslejen steget med 478 kr eller 27,4% – der skal altså bruges mere end 5500 kroner mere om året i husleje. I den samme periode er der natuligvis sket en udvikling i SU’en steget brutto fra 4379 til 5007 samlet 628 kroner – men […]

Læs mere

Julen er dyr!

Nu er julen overstået – der er kun Nytåret tilbage. Januars su er netop kommet ind på kontoen – den sidste regning i december er betalt (licens, skide dyrt – men jeg klager ikke) og jeg har hele 181 kroner tilbage til resten af året og januar!!! Men hvad… jeg har jo også kun faste udgifter på små 3000 i januar så det går jo nok 😛

Læs mere

Uden SU resten af året

Ja… det måtte jo komme 🙁 Jeg har så tjent for meget i år, og er derfor ikke berettiget til SU 🙁 hvilket er ret nederen. Men det er jo hvad der sker. Det eneste problem er så bare, at jeg ikke ved hvor pengene er, og nok kommer i vanskeligheder i løbet af december 🙁 Nogen burde lave SU-reglerne om! Hvis man ønsker at studerende skal give en hånd med i erhvervslivet, så skal reglerne for hvor meget man må tjene ved siden af SU’en laves om.

Læs mere