Curriculum Vitae

Personligt

Navn:
Toste Lund Hoffmann
(tidligere Dan Toste Lund)

Adresse:
4000 Roskilde

Født:
2. november 1983,
i Toreby på Lolland

Civilstand:
Gift

Børn:
En dreng fra 31. okt. 2009
En pige fra 29. maj 2013
En pige fra 25. juli. 2015 

Modersmål: Dansk

Sprog: Dansk og engelsk

Kørekort: B

Telefon:
(+45) — — — —

Email:
not @ listed . her

Web:
lyttilmig!nu
tostelund.dk

Efteruddannelse / Kurser

September 2021: Brand- og røgsikring af ventilationsanlæg – DS 428 5. version af 2019 inkl. tillæg 1 og 2

Danvak

Marts 2013: Maskindirektivet:

2-dags kursus på,Teknologisk Institut

Har tilegnet mig viden om brugen af og kravene i maskindirektivet

Juni 2012: Kursus i Totalentreprise – AB92 pg ABT93:

1-dags kursus af, Haslev Stæhr Advokater

April 2012: Elektronisk indberetning af lovpligtige eftersynsrapporter

AMU Hoverdal

Januar 2012: Grundlæggende Projektlederkursus

Femern Bælt

November 2011: Produktions- og entreprisestyring

Femern Bælt

November 2011: Brand- og røgsikring af ventilationsanlæg – DS 428 4. version af 2011

Danvak

Uddannelse

November 2010 – december 2010: Lean Ledelse:

6-ugers kursus på,
Ingerniørhøjskolen København

Har tilegnet mig viden om Lean, og værktøjerne heri. Se kursusbeskrivelsen for mere information
Kursusbeskrivelse fra IHK

September 2003 – august 2010: Civil energiingeniør

Danmarks Tekniske Universitet

Civilingeniør, cand. polyt., retningsbetegnelse bygning ved institut for Byggeri og Anlæg på Danmarks Tekniske Universitet. Under min uddannelse har jeg lagt hovedvægten på indeklima, energi i bygninger og energirigtige løsninger. Derover har jeg kurser i økonomi samt ledelse og organisation.
Mit eksamensprojekt ”Indoor Environment, Ventilation and Draught in four Schools” blev udført ved sektion for Indeklima på institut for Byggeri og Anlæg. I projektet har jeg undersøgt forskellige indeklima parametre i ni skoleklasser på 6. og 7. årgang. Jeg har målt på CO2-niveauet, temperaturer (lufttemperatur og lokale vertikale lufttemperaturer), relativ luftfugtighed og vindhastigheder. De vigtigste resultater fra undersøgelserne viste, at i de deltagende klasser var CO2- niveauet i klasseværelser med naturlig og automatisk kontrolleret naturlig ventilation langt over de anbefalede grænseværdier fra både EN 15251, BR08 og Arbejdstilsynet.
Liste over mine kurser på DTU

September 2000 – juli 2003: HTX student

Student fra HTX på Industri- og Håndværkerskolen (nu CEUS), Nykøbing F. (nu Guldborgsund Kommune)

Erhvervserfaring

Juli 2014 –

Partner i PACCO A/S

Afdelingschef i projektafdeling (Ventilation)

Juni 2011 –

Ventilations- og Energiingeniør hos PACCO A/S.
Står for Montageafdelingen inden for Ventilation.
Vi arbejder også med montage af Køleanlæg, samt servicering af både ventilation og køleanlæg.

Januar 2011 – januar 2018 Ejer af Aktive Jobsøgende

Ejer og driver et gratis værktøj for jobsøgende.

Juli 2009 – august 2010

Postomdeler i Post Danmark, Roskilde

September 2008 – april 2009 samt foråret 2010

Studiejob ved International Centre for Indoor Environment and Energy på Institut for Byggeri og Anlæg på Danmarks Tekniske Universitet – Arbejde som medhjælp på forskningsprojekt.

Januar 2007 – april 2009

Postomdeler i Post Danmark, Søborg

Frivilligt arbejde

Oktober 2017 –

Frivillig på spillestedet Gimle – diverse funktioner, blandt andet bartender og fotograf

September 2015 –

Mentor i Foreningen Nydansker

Udgivelser

Ventilation rates in the bedrooms of 500 Danish children

Udgivet i: Building and Environment 45 (2010) side 2289-2295

Forfattere: Gabriel Bekö, Toste Lund, Fredrik Nors, Jørn Toftum, Geo Clausen

Skrevet ved: International Centre for Indoor Environment and Energy (ICIEE) på DTU

Andre kvalifikationer

Sprog:

Taler, skriver og læser: Dansk og engelsk

Almene IT-kundskaber:

Officepakker herunder: Skriveprogrammer, regneark og diasprogram
Databaser
Internet/e-mails
Programmeringsprog som PHP, CSS, (X)HTML og VBA i Excel
Diverse bygningsenergi og indeklima relaterede programmer